Therapie en coaching voor kinderen in Woerden


Werkwijze

 Vaak zijn de 'problemen' waar een kind of de ouders last van hebben een gevolg van een vaardigheid die nog geleerd kan worden. Door het leren van vaardigheden gaan dingen vaak anders en krijgt uw kind meer zelfvertrouwen en plezier. 

Ieder kind is anders en vraagt dus ook om een andere werkwijze. Tijdens de coaching staat in ieder geval de hulpvraag van het kind centraal. Het kan zijn dat het kind een andere hulpvraag heeft dan de ouders. Ik ga in dat geval beginnen met de hulpvraag van het kind, vaak geeft dit oplossingen waarbij de hulpvraag van de ouders meegenomen kunnen worden. 

Ik maak onder andere gebruik van de volgende  methoden/technieken zowel in groepsverband als individueel:

·      Spel

Tekenen, kleien, schilderen, metaforische verhalen, handpoppen, rollenspel, etc.

·      Rots en Water

Met behulp van ademhalings- en ontspanningsoefeningen en oefeningen om stevig te staan werken we aan je weerbaarheid.

·      KIES

Werkvormen die speciaal zijn ontwikkeld voor kinderen die met echtscheiding te maken hebben.

·       Kids' Skills
Oplossingsgerichte methode die kinderen helpt eigen problemen op te lossen door het leren van vaardigheden. 

·       RET

Herstructureren van belemmerende gedachten

·       NLP

Neuro Linguïstisch Programmeren

·       Gedeeld verdriet

Werkvormen die speciaal ontwikkeld zijn voor kinderen die met een overlijden te maken hebben gehad.

Het kan zijn dat de hulpvraag niet binnen mijn werkgebied ligt. In dat geval zullen we overleggen naar welke gespecialiseerde therapeut het beste doorverwezen kan worden.

Afbeelding invoegenAfbeelding invoegen