Rots & Water I KIESgroep I Rouwgroep I kinder- puberkring I GroepsGeluk

KIES (Kinderen In Echtscheiding Situatie)
 
KIES is een spel- en praatgroep. Samen met lotgenoten kunnen de kinderen in een veilige omgeving vertellen wat ze bezig houdt. Alle vragen, zorgen en wensen zijn bespreekbaar. In deze groepen merken de kinderen dat ze niet de enigen zijn die een scheiding meemaken en worden er vaak tips uitgewisseld.
 

Rots en Water 
Deze training is bedoeld voor kinderen van 6 tot 15 jaar en voor meisjes en vrouwen vanaf 14 jaar die weerbaarder mogen worden of (te) snel tot actie overgaan. Lichaamsbeweging staat centraal om kinderen die bijvoorbeeld onzeker, angstig, druk, impulsief of onhandig zijn in het contact met andere kinderen op een actieve manier vaardigheden aan te leren zodat zij zich in sociale interacties weer sterk en veilig voelen. De fysieke weerbaarheid is dus niet alleen doel op zich, maar vooral ook een middel om de mentale- en sociale vaardigheden te ontwikkelen.
 
Rouwgroep

Er zijn leeftijdgenoten die ook een verlies te verwerken hebben. Ze zitten soms met dezelfde vragen als jij hebt, ze lopen tegen dezelfde en ook heel andere dingen aan. In een groep van 6 - 8 deelnemers kun je jouw verlies op verschillende manieren vorm geven.

 
Brusjesgroep

Het kan soms lastig zijn om een broertje of zusje (brusje) van iemand met autisme te zijn. Met praten, spel, beweging en veel plezier komen de brusjes van 9 t/m 12 jaar wekelijks samen. Hier kunnen ze ervaringen delen, vragen stellen en andere brusjes ontmoeten.

 

GroepsGeluk

 

Met GroepsGeluk -systemisch werken in de klas- maak je de dynamiek van de groep zichtbaar op tafel. Hierdoor krijgen zowel de groepsleider als de kinderen inzicht in de processen die spelen in de groep. Wanneer je de dynamiek zichtbaar maakt, heb je een effectieve tool in handen om een fijn pedagogisch klimaat te creëren. Loopt het niet lekker in de groep en wil je samen kijken wat er nodig is? GroepsGeluk maakt duidelijk wat er onderhuids speelt. 

Kinder- en Puberkring

Kringen zijn gespreksgroepen waarin de deelnemers met elkaar praten over voor hen belangrijke thema's. Door met elkaar over bepaalde onderwerpen te praten, merken de deelnemers dat ze niet de enige zijn en leren ze van elkaars verhalen. De kring komt eens in de één á twee weken bij elkaar. De bijeenkomsten duren een uur en er is maar één regel die voor iedereen geldt: 'Alles dat in de kring wordt verteld, dat blijft in de kring". 


 


 


 
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen

 Afbeelding invoegen
 
 
 
Afbeelding invoegen